แชร์ประสบการณ์ต่างๆ ที่เจอมาในแต่ล่ะวัน


เรื่องดีและร้าย

.
  • แบ่งปันไปที่:

ในแต่ละวันของเราเจอเรื่องร้ายและดีปะปนกันไป แต่ส่วนใหย่ก็มักเจอเรื่องไม่ดีมากกว่า บางครั้งคงท้อใจที่จะเล่าให้คนอื่นฟัง เราสามารถมาแชร์เรื่องต่างๆ เพื่อระบายความทุกข์นี้ได้