มีเรื่องมาถามครับ


มีเรื่องน่าสงสัยมาถามกัน

.
  • แบ่งปันไปที่:

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องสงสัยอยากจะถามพวกเพื่อนๆกัน

หน่อยครับ คืออยากจะรู้ว่าเวลาพวกเพื่อนๆไปเที่ยวต่าง

จังหวัดพวกเพื่อนๆเดินทางกันยังไงครับ ไปโดยรถยนต์

ส่วนตัว ไปโดยเครื่้องบิน หรือไปโดยรถโดยสารทั่วไป

ครับ 918kiss เมื่อก่อนผมนั้นเดินทางไปโดยรถยนต์ส่วน

ตัวครับ แต่หลังๆนี้ผมกลับชอบเดินทางโดยรถไฟครับ 

แล้วจะเอารถจักรยานใส่รถไฟไปด้วย เพื่อเอาไว้เดินทาง

ในจังหวัดนั้นๆครับ เลยอยากจะรู้ว่าพวกเพื่อนๆเดินทาง

กันยังไงครับ