P N
2 ปี ที่ผ่านมา - แปลภาษา

เพียงแค่เข็มวินาทีกระดิกไป
สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอดีต
เรียนรู้ให้คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง
เพราะการเปลี่ยนแปลง คือ การเติบโต
ที่อาจไม่ได้มาทางร่างกายเพียงเท่านั้น
แต่หมายถึง ชีวิต จิตใจ และจิตวิญญาณ

ปล. อยากเขียนเรื่องที่อ่านแล้วยิ้มได้ ((: