ชุน กำลังรู้สึก เศร้า
7 เดือน ที่ผ่านมา - แปลภาษา

คุณก็รู้ว่าผมคิดถึงพวกคุณ...แจ่พวกคุณก็ไม่เคยกลับมา