P N
2 ปี ที่ผ่านมา - แปลภาษา

ชอบประโยคนี้
"คนเราต้องมีฟอร์มแบบรู้เวลาด้วย"
รู้ว่า เวลาไหน ควรจะแข็ง เวลาไหน ควรจะอ่อน
"แข็ง" ให้คนเค้าเกรงใจ แต่ "อ่อน" ให้คนเค้ารัก เอ็นดู
แต่ถ้าเราแข็งมากเกินไป คนที่เค้ารักเรา เค้าก็จะบาดเจ็บ กันไปหมด