2 ปี ที่ผ่านมา - แปลภาษา - ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.

เดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมาย.............

image