3 วัน ที่ผ่านมา - แปลภาษา - Youtube

แต่ผิดที่ฉันยังมีน้ำตา
ยังจดจำเธออย่างนี้
ยังจดจำแต่เรื่องดีดี
ว่าเราเคยรักกัน.. มากเท่าไหร่

https://youtu.be/hu7ylcWhFz0