5 วัน ที่ผ่านมา - แปลภาษา - Youtube

เกลียดความจริงที่มันต้องเป็น
เกลียดที่เห็นว่าเธอมีใคร
เกลียดบางคนที่เธอพอใจกว่าฉัน
เกลียดตัวเองที่ยังมองเธอ
เกลียดที่เพ้อถึงเธอทุกวัน
เกลียดตัวเองที่ใจยังสั่น.. เมื่อมาเจอเธอ
https://youtu.be/HrMlf5XngXU