ทวิตฝรั่งอันนึงพูดว่า..

You can destroy your now
by worrying about tomorrow.

ถ้ามัวกังวลกับ.."วันพรุ่งนี้"
คุณอาจทำลาย "วันนี้" ของคุณ

image