เมื่ออาจารย์บอกว่าให้จดเข้าห้องสอบได้1แผ่น เย้🎉

image