โอซน กำลังรู้สึก รัก
แปลภาษา   2 เดือน ที่ผ่านมา

รู้ไหม ว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหน ความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไร ??