ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเนอะ ภาษาไทยยังไม่ 100% เล่นไปพลาง ๆ ก่อนเนอะเด็กๆ