กัญชลงกัญชลีมันไม่พงมันไม่แพงไอ้เม็ดแดงๆอย่าไปลองกัน
😂😂😂

image