โต๊ะไม่รกหรอก แต่ที่รกคือตัวเองนี่แหละ - - #รกโลก

image