ระบบปรับแต่งโปรไฟล์ ในส่วนของเดือนเกิด และประเทศ ยังมีปัญหาอยู่ ทางทีมงานกำลังดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้