ถ้าสมมุติอาจารย์สั่งให้เข้าแถว ตอนลึก ผมจะจมไหมครับ ผมเป็นโรคกลัวน้ำ