กูควรอยุ่กับตัวเองให้มากกว่านี้ปะว่ะ หรือไม่ควรเอาใครเข้ามาในขีวิตเลยตลอดไป