พักสายตาเถอะน่ะคนดี หลับลงตรงนี้ ที่ๆมีแต่เราสองคน......*****