เกี่ยวกับ

ที่รูปมันดู"ว่าง"เพราะคน"ข้างๆ"ยังไม่มี??